Palletstellingen en het Bouwbesluit 2012, hoe zit het nou?

Palletstellingen en het Bouwbesluit 2012, hoe zit het nou?

Palletstellingen dienen te voldoen aan een groot aantal regels. Dat is op zich meer dan logisch omdat de veiligheid van palletstellingen van groot belang is. De regelgeving in Nederland wijkt af van die in de rest van Europa. Zo zeer zelfs dat in één van de belangrijkste Europese normen voor palletstellingen een apart hoofdstuk aan de Nederlandse situatie is gewijd. Hoe dat zit leggen we op hoofdlijnen in dit artikel aan je uit.

Woningwet en Bouwbesluit

De Nederlandse overheid stelt minimumeisen aan bouwwerken die in ons land gebouwd worden. Die minimumeisen volgen uit de Woningwet en, als integraal onderdeel daarvan, het Bouwbesluit 2012. In het bouwbesluit zijn regels opgesteld die de kwaliteit op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu moeten waarborgen. [bouwbesluit 2012 online]

In het bouwbesluit wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Gebouwen
  • Bouwwerken die geen gebouw zijn

Gebouwen zijn overdekte bouwwerken waarin mensen kunnen verblijven en die voorzien zijn van tenminste 2 muren. Binnen de categorie gebouwen wordt weer een onderscheid gemaakt naar gebruiksfunctie.

Bouwwerk zijnde geen gebouw

Als je voorgaande definitie van een gebouw hebt gelezen, mag het geen verrassing zijn dat een palletstelling of andere magazijnstelling niet als een gebouw wordt gezien. Toch vallen palletstellingen onder het bouwbesluit. Palletstellingen hoger dan drie meter worden gezien als bouwwerken die geen gebouw zijn. Of, officieel gezegd: “Bouwwerk zijnde geen gebouw”.

Wat betekent dat voor je palletstellingen?

Ook voor deze specifieke categorie bouwwerken heeft het Bouwbesluit een set regels die met name de veiligheid ervan moeten garanderen. Veel van de regels hebben betrekking op het ontwerp van de stellingen. Enkele zijn ook afhankelijk van manier waarop de gebruiker zijn stellingen gebruikt.

De Nederlandse situatie waarin het bouwbesluit invloed heeft op je palletstellingen is redelijk uniek in Europa, maar staat niet op zichzelf. Ook voor Duitsland en Italië gelden afwijkende bepalingen, al zijn die niet identiek aan de Nederlandse situatie.

Meer weten of advies over palletstellingen?

Wil je meer weten, of vraag je je af wat dit betekent voor je eigen magazijninrichting? Lees de overige artikelen, of neem contact met ons op via [email protected] of bel 035-3031354

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van magazijninrichting?

Meld u dan aan voor onze periodieke nieuwsbrief vol aanbiedingen, achtergrondkennis en kennisquizjes.

 Made by NAZZAU Copyright © 2023 Magazijn.nl