Palletstellingen en het Arbeidsomstandighedenbesluit: Keuren is verplicht

Palletstellingen en het Arbeidsomstandighedenbesluit: Keuren is verplicht

Magazijnstellingen worden gezien als een arbeidsmiddel. Volgens de ARBO-wetgeving zijn het arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen;

Dat betekent dat de ARBO-wetgeving (of het Arbeidsomstandighedenbesluit) van toepassing is op magazijnstellingen zoals bijvoorbeeld palletstellingen.  Met name hoofdstuk 7 van het ARBO-besluit is relevant. In dit hoofdstuk gaat het over arbeidsmiddelen en specifieke regelgeving waarbij paragraaf 7.4 ziet op de deugdelijkheid van arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen, en 7.4a op keuringen

Daarin staan voluit de volgende voorschriften:

  1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
  2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
  3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
  4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.
  5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
  6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Concrete betekenis van deze artikelen

Voor wat betreft magazijnstellingen zoals palletstellingen betekent dit concreet dat:

  1. Een nieuwe palletstelling moet worden gekeurd op juiste installatie en goed en veilig functioneren voordat deze in gebruik genomen mag worden. (Lid 1)
  2. Een palletstelling opnieuw moet worden gekeurd nadat deze is verplaatst (Lid 2)
  3. Een palletstelling opnieuw moet worden gekeurd als een schade is verholpen cq. na een reparatie  (Lid 4)
  4. Een palletstelling opnieuw moet worden gekeurd als de indeling van de liggers is aangepast (bijvoorbeeld met meer of minder liggerniveaus en/of andere vakhoogtes)

De keuring moet worden gedaan door een deskundige partij, en op jaarlijkse basis (of zoveel vaker als noodzakelijk wordt geacht). Deze deskundige maakt een schriftelijk verslag van de keuring en inspectie van de stellingen.

Zoals je wellicht ziet wordt geen specifiek keurmerk genoemd waar een keuring aan moet voldoen. Het is dus niet per definitie verplicht om BMWT-keuring te hanteren op je stellingen, of TÜV, GSK of anders. De essentie is dat de keuring gebeurt door een deskundige, en dat er een verslag van wordt gemaakt.

Een goede richtlijn om te hanteren is opgenomen in NPR 5055-1

Je ziet dus dat palletstellingen niet alleen onder het bouwbesluit 2012 vallen, maar ook onder het arbeidsomstandighedenbesluit.

Meer weten?

Meer weten over keuringen? Wij kunnen de keuring voor je verzorgen, en je er (nog veel) meer over vertellen. Stuur een berichtje naar [email protected] of bel 035-3031354

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van magazijninrichting?

Meld u dan aan voor onze periodieke nieuwsbrief vol aanbiedingen, achtergrondkennis en kennisquizjes.Made by NAZZAU Copyright © 2023 Magazijn.nl