Palletstellingen en de Eurocodes: De moeder van alle normeringen

Palletstellingen en de Eurocodes: De moeder van alle normeringen

In een eerder artikel legden we uit dat een palletstelling cq magazijnstelling valt onder het bouwbesluit (en ook onder het arbeidsomstandighedenbesluit, maar dat terzijde).

Dat betekent dat het ontwerp en de uitvoering van de stellingen aan regels zijn gebonden voor wat betreft veiligheid, levensduur, sterkte etc.

Een stukje geschiedenis

Al in de jaren 70 van de vorige eeuw besloot de Commissie van de Europese Gemeenschap tot harmonisatie van technische voorschriften. Daar lagen meerdere redenen aan ten grondslag:

  • Harmonisatie van regelgeving voorkomt technische barrières/handelsbelemmeringen tussen de verschillende lidstaten.
  • Eenduidige voorschriften vormen de basis voor het uniform weergegeven van sterkte-eigenschappen van producten met CE-markering
  • Eenduidige voorschriften kunnen worden opgenomen in Europese Aanbestedingen

In de jaren 80 ontstond de eerste generatie van de zogenaamde “Eurocodes”, die eind jaren 80 werden ondergebracht in de CEN, de Europese Normalisatie Commissie. Doel van de Europese Normen (EN) was dat ze op termijn de overeenkomstige nationale normen (NEN, BS, DIN etc.) zouden vervangen.

Eurocodes en Nationale Bijlagen

Inmiddels zijn we vele jaren verder en zijn er een groot aantal zogenaamde Eurocodes voor de bouw- en constructie.

Algemeen van belang voor metalen constructies zoals palletstellingen zijn de volgende Eurocodes

  • Eurocode 0 (NEN-EN 1990) : Grondslagen van het constructief ontwerp
  • Eurocode 1 (NEN-EN 1991) : Belastingen op constructies
  • Eurocode 3 (NEN-EN 1993) : Ontwerp en berekening van staalconstructies

Tijdens de ontwikkeling van de Eurocodes bleek logischerwijs dat er tussen de deelnemende landen verschillen waren in gewenste veiligheidsniveaus, cq dat er landspecifieke voorschriften waren. Om die reden is iedere Eurocode voorzien van een zogenaamde Nationale Bijlage per land.

Bovengenoemde Eurocodes hebben dus een bijlage waarin onder andere de Nederlandse minimale veiligheidsniveaus staan beschreven.

Gebruik Eurocodes verplicht

We hebben eerder gelezen dat Palletstellingen boven de 3 meter onder het regime van het bouwbesluit vallen. In het bouwbesluit 2012 wordt onder andere voor de algemene sterkte van constructies en sterkte bij brand expliciet verwezen naar de Eurocodes als grondslag voor het ontwerp.

Tevens wordt verwezen naar de bij de normen behorende Nationale Bijlagen. Daarmee is toepassing ervan verplicht en dienen fabrikanten aan te kunnen tonen dat de in Nederland door hen geleverde magazijnstellingen voldoen aan de relevante Eurocodes alsmede de Nederlandse Nationale Bijlagen.

Hoe ze dat kunnen aantonen is onderwerp van een volgend artikel

Meer weten?

Meer weten over normeringen van palletstellingen? We kunnen je er nog veel meer over vertellen of de keuring voor je verzorgen. Stuur een berichtje naar [email protected] of bel 035-3031354

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van magazijninrichting?

Meld u dan aan voor onze periodieke nieuwsbrief vol aanbiedingen, achtergrondkennis en kennisquizjes.

 Gerelateerde producten

Made by NAZZAU Copyright © 2020 Magazijn.nl