Invloed van vakhoogte op het draagvermogen van palletstellingen

Invloed van vakhoogte op het draagvermogen van palletstellingen

Ben je op zoek naar palletstellingen en verdiep je je in het (online) aanbod, dan zie je soms bij de specificaties iets staan als 'knikhoogte' , 'kniklengte' of 'vrije vakhoogte'. Niet iedere leverancier van palletstellingen vermeld dat, maar het is wel degelijk van belang om de juiste palletstelling te configureren voor je eigen magazijn. In dit artikel leggen we uit waarom een frame zwakker wordt als de kniklengte toeneemt.

Wat wordt er bedoeld als het gaat over kniklengte?

Een palletstelling bestaat uit vertikale elementen (frames) en horizontale elementen (liggers). De liggers worden ingehaakt in de frames en vormen gezamenlijk de palletstelling. Het maximale draagvermogen van een palletstelling is afhankelijk van veel zaken, waaronder natuurlijk het gewicht van de pallets die je er in opbergt, maar ook veiligheidsfactoren waarmee (verplicht) gerekend moet worden en zelfs of jouw warehouse zich in een aardbevingszone bevindt.

Daarnaast is dus zoals gezegd de kniklengte van belang. Maar wat is dat?

Kniklengte is de afstand tussen de bovenkant van een ligger en de onderkant van de bovengelegen ligger. Met andere woorden: De kniklengte is in wezen de vrije vakhoogte in je palletstelling. 

Verschillende leveranciers met verschillende definities

Fabrikanten van palletstellingen zullen geen fabrikanten zijn als ze niet net even andere omschrijvingen of berekeningsmethodes hanteren. Naast de kniklengte/vrije vakhoogte wordt ook vaak gerefereerd aan '1e inhaakhoogte'. 

Met 1e inhaakhoogte wordt de hoogte van het grondvak bedoeld: De afstand tussen de vloer en de onderkant van de 1e ligger (de zogenaamde 1e inhaak).

Nog een definitie? Dat kan: Sommige fabrikanten gaan in hun belastingstabellen uit van de bruto vakhoogte, en niet de vrije vakhoogte. De bruto vakhoogte is de hart-op-hartafstand van twee boven elkaar gelegen liggers. 

Een paar voorbeelden van verschillende leveranciers van palletstellingen

Polypal palletstellingen rekenen met een 1e inhaak

Polypal Stockpal kniklengtePolypal Stockpal belastingstabel

Bovenstaand een voorbeeld van fabrikant Polypal. Zij zijn voor de maximale belasting van één van hun frames uitgegaan van maat K1 - De hoogte van de vloer tot bovenzijde 1e ligger. In de tabel ernaast zie je dat het draagvermogen van een frame sterk afneemt als de 1e inhaak toeneemt. 

Esnova palletstellingen rekenen met een kniklengte en aantal liggers

Esnova Belastingstabel

Bovenstaande tabel is van fabrikant Esnova. In de tabel spreken ze over 'deflection' wat overeenkomt met de kniklengte tussen de liggers. Het is een andere manier om te kijken naar de maximale belasting van je frame, en je ziet tevens dat het aantal vakken in een stelling ook nog bepalend is voor het draagvermogen.

Ook hier zie je dat het draagvermogen van een frame afneemt als de vrije hoogte toeneemt.

Stow palletstellingen rekenen met kniklengte

Belastingstabel knikhoogte stow palletstellingen

Tenslotte wellicht ten overvloede een stukje uit de belastingstabel van fabrikant Stow. Daarin niet het verschil tussen 2,3 of 4 liggerparen,  maar de samenhang tussen de knikhoogte en het type frame. Iedere kolom is een frametype van Stow. Iedere rij geeft de maximale belasting voor een bepaald frametype bij een bepaalde knikhoogte.  Ook hier weer een afnemende maximale framebelasting bij een toenemende knikhoogte.

Waarom neemt de belasting af bij toename vrije hoogte?

De berekening van het maximale draagvermogen van een frame is gecompliceerd en aan regels gebonden. Het voert ook te ver om daar hier op in te gaan. Wellicht kun je je er een betere voorstelling van maken als je een test doet:

Laten we een frame eens vergelijken met spaghetti.

  • Als je één stokje rechtop op tafel zet en er aan de bovenkant op drukt zul je zien dat je spaghetti bij een hele kleine druk al gaat buigen en uiteindelijk breekt.
  • Als je datzelfde stokje in het midden vastpakt en drukt, zul je merken dat je harder zult moeten drukken om de spaghetti te laten buigen en nog meer voordat hij breekt.
  • Als je de spaghetti bijna onderaan vastpakt zul je het meeste moeite moeten doen om de spaghetti te laten breken.

Met andere woorden: Hoe kleiner de afstand tussen de tafel en je hand, hoe meer kracht je kunt gebruiken zonder dat de spaghetti breekt. Omgekeerd: Hoe groter de afstand, hoe minder druk je spaghetti kan verdragen. Dat is in essentie bij palletstellingen precies zo.

(PS. ken je het spaghettiprobleem en de invloed op constructieonderzoek? )

Kniklengtes bij Magazijn.nl

Om duidelijkheid te geven hoe we bij Magazijn.nl tot bepaalde configuraties zijn gekomen vermelden we bij iedere configuratie in de specificaties voor welke vrije vakhoogte de door ons opgegeven belastingen geldig zijn.

Je snapt dan dat, als je de vrije vakhoogte groter maakt dan wij vermelden, dat de maximale framebelasting afneemt. Mocht je meer willen weten over de configuratie van je eigen stellingen, of vragen hebben, neem dan even contact met ons op

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van magazijninrichting?

Meld u dan aan voor onze periodieke nieuwsbrief vol aanbiedingen, achtergrondkennis en kennisquizjes.

 Made by NAZZAU Copyright © 2023 Magazijn.nl