Moet er een gaasachterwand op mijn enkelzijdige palletstellingen?

Moet er een gaasachterwand op mijn enkelzijdige palletstellingen?

Als een keurmeester in het kader van een verplichte jaarlijkse inspectie naar je palletstellingen kijkt, kan het gebeuren dat er een opmerking komt over het ontbreken van doorvalbeveiliging bij je enkelzijdige palletstellingen. Hoe komt dat? En uit welke normen of regels komt die opmerking voort?

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat een enkelzijdige palletstelling aan beide kanten beladen kan worden. Een (enkelzijdige) palletstelling is ontworpen om aan één kant bediend te worden.

De frames hebben dan ook een voorzijde en een achterzijde. Meestal kun je de voorzijde herkennen door naar de schoring in de frames te kijken. Het laagstgelegen knooppunt van twee diagonalen wordt over het algemeen aan de voorzijde geplaatst. Hierdoor is de kniklengte aan de voorzijde lager, en in principe beter bestand tegen een aanrijding met een hef- of reachtruck.

Zie ook de afbeelding hieronder waar dit duidelijk zichtbaar is.

Laagste knooppunt is voorzijde stelling

 

Wat te doen als er een door mensen betreedbare gang achter je stellingen langsgaat?

De voorzijde van de palletstelling wordt dus gebruikt om pallets in de stelling te plaatsen. De heftrucks en reachtrucks waarmee dat wordt gedaan zijn in principe al voorzien van een beschermende kooi die de bestuurder beschermt tegen pallets die om welke reden dan ook vallen. Medewerkers die zich achter de palletstelling bevinden zijn dat echter niet. Als de bestuurder van de truck de pallet verkeerd op de liggers plaatst, of als de pallet zich vasthaakt achter een naastgelegen pallet kan het zomaar gebeuren dat er materialen van grote hoogte naar beneden vallen.

Dit levert dus gevaar op voor mensen die zich achter de palletstelling bevinden. En dat gevaar moet je voorkomen volgens zowel de ARBO-regelgeving als NEN-EN 15629.

Wat zegt de Arbo over veiligheidsrisico’s?

Artikel 3.2 van de ARBO-wet spreekt over veiligheid in algemene zin:

  1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk gehouden.
  2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat functioneren.
  3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.

Daaruit kan al afgeleid worden dat vallende pallets een risico zijn dat benoemd en beheerst moet worden door de werkgever. Vanuit die gedachte kun je al de verplichting afleiden om het risico van vallende pallets te minimaliseren.

Wat zegt de NEN-EN 15629 over veiligheid?

NEN-EN 15629 : Stalen opslagsystemen – Specificatie van opslagapparatuur informeert over de wijze waarop een inkoper/specifier zijn palletstellingen moet inplannen in zijn gebouw. De norm behandelt onderwerpen als vloerspecificaties, stellingconfiguratie, gepalletiseerde goederen, belastingen, werkwijzen en veiligheid.

De betreffende NEN-Norm zegt over veiligheid in hoofdstuk 8.2

NEN-EN 15629

Vrij vertaald staat hier in de eerste zin al:

Wanneer er een risico bestaat op verwonding van personeel door vallende goederen, moeten effectieve preventieve maatregelen worden vastgesteld door de specificeerder

Ook hieruit kun je afleiden dat een bescherming tegen vallende goederen verplicht is vanuit het oogpunt van veiligheid.

Hoe borg ik de veiligheid van mijn personeel als ik een enkelzijdige palletstelling heb?

Er zijn een aantal manieren om je personeel te beschermen tegen vallende pallets:

  1. De meest simpele: Zorgen dat er geen personeel achter je enkelzijdige palletstellingen langs kan lopen. Dat is het meest veilig maar niet altijd mogelijk. Het alternatief kan zijn:
  2. Een metalen gaasachterwand over de hoogte en breedte van de stelling.
  3. Een zogenaamde backstop op ieder niveau van je stelling. Hiermee wordt voorkomen dat een pallet naast te liggers wordt gezet, maar niet dat eventuele dozen van een pallet vallen
  4. Een net spannen achter de stelling.

Gaasachterwand enkelzijdige stellingen

Onze voorkeur gaat altijd uit naar een metalen achterwand zoals hierboven afgebeeld. Het is de stevigste en  meest veilige oplossing en de investering is relatief gering vergeleken met de kosten die voor de inrichting gemaakt worden en het garandeert de veiligheid van je medewerkers het beste als het onmogelijk is om te voorkomen dat ze achter je stelling lopen.

Meer informatie over de beste oplossingen voor veiligheid in je magazijn? Neem contact met ons op voor een quickscan of een passende offerte.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van magazijninrichting?

Meld u dan aan voor onze periodieke nieuwsbrief vol aanbiedingen, achtergrondkennis en kennisquizjes.Made by NAZZAU Copyright © 2020 Magazijn.nl